Hur går man tillväga

Hur går man tillväga när man gör ett köp egentligen? Om vi ser det från mer än bara köparens perspektiv. Man brukar ju tala om att efterfrågan och utbud går hand i hand. Detta stämmer i sak ganska bra. Men det kan också på ett sätt vara utbudet som styr efterfrågan snarare än tvärtom.

Det där kanske blev lite svårförstått, men vi ska förklara. Om vi säger som så att utbudet är väldigt stort så kommer priser således att pressas eftersom det finns en stor kvantitet av något så vill man ju som försäljare helst inte sitta på ett enormt lager. Om man som företagare ska kunna göra en hyfsad förtjänst på denna produkt så krävs smart arbete med marknadsföringen, detta för att skapa ett behov hos den potentielle köparen. Det innebär alltså att man försöker att göra efterfrågan lika stor som utbudet.

Så det är alltså det första steget i ett köp. Man blir varse om en produkt som jag till synes måste införskaffa! Nästa steg blir hos den vanlige shopparen, den rationella övervägningen. Faktorerna behov och vill ha (needs och wants på engelska), vägs emot varandra. Det tredje steget blir själva köpet, det behöver inte någon närmare presentation. Ett köp kan tyckas vara färdigt när det är klart och betart, men det finns ett steg till. Detta kallas för utvärdering. Är man nöjd med produkten, kan man tänka sig att rekommendera den, köpa den igen, reklamera den, och så vidare.

Denna process sker såklart på olika sätt beroende på produkt och tjänst. Mjölkprocessen går ju till exempel mycket snabbare än bilprocessen.